Blog

לא לעמוד באוטובוסים ולהתרחק מהנהג: בתחבורה הציבורית נערכים להתפשטות הקורונה

שורת המושבים הראשונה באוטובוסים תחסם בסרט סימון, באוטובוסים הבינעירוניים ייאסר להסיע נוסעים בעמידה, והחברות יערכו בתוכניות חירום למקרה של מחסור בנהגים, שיידרשו לבידוד לאחר שאמש…

אין לעמוד בנסיעה ולשבת מקדימה: הגבלות בתחבורה הציבורית בשל משבר הקורונה

שורת המושבים הראשונה באוטובוסים תחסם, ותימנע בהם ישיבת נוסעים. באוטובוסים הבינעירוניים ייאסר להסיע נוסעים בעמידה. החברות יערכו בתוכניות חירום למחסור בנהגים משרד התחבורה הוחלט לפרסם…